AB Evomech Oy

Ab Evomech Oy gör metallarbeten med stor yrkesskicklighet. Vi tillverkar lyftanordningar, verktyg till produktionslinjer, monteringsverktyg, form- och stansverktyg, prototyper och reservdelar till maskiner nogrant och yrkesskickligt.

Evomech löser kundernas problem, samt förbättrar deras produktionsprocesser. Vi utvecklar nya innovativa lösningar enligt kundens produktionskrav, instruktioner och ritningar.

CE-Märkning

Vi CE-märker gärna våra slutprodukter om så önskas. För märkningen gör vi dokument som innehåller tekniska ritningar, sammansättningsbilder, intyg på råmaterial, uthållighetstester och andra krav som behövs för att säkerhetsstyrka produkten.

Planerings- och ritningsprogram

Evomech använder sig ofta av planerings- och ritningsprogram för att säkerställa planeringsprocessens viktiga dokument. Mätnoggrannhet och realistiska dokument påskyndar planeringsprocessen och ger tillstånd till ansökan och godkännande av CE-märkning.